Obeťou vojny v Sýrii už aj chlapec z oratória Dona Bosca

Syria

 

(Aleppo, Sýria, 9. januára 2014) – Občianska vojna v Sýrii pokračuje v ničení domovov a ľudských životov. Ľudia žijú v úplnej neistote kvôli častým výbuchom, streľbe a mínam. Nedávno bol smrteľne zranený chlapec z oratória.
V piatok, 3. januára o 14:30 spadli neďaleko zastávky, na ktorej čakali mladí na autobus do oratória na hodinu katechizmu, dve míny. Z Midan neďaleko mesta Aleppo pochádza mnoho oratoriánov. Niektorí boli zranení, saleziáni ich sprevádzali do nemocnice. Jeden z nich mal v hlave črepinu, ktorá mu bola odstránená. Žiaľ, ďalší chlapec, šiestak na základnej škole Jack Salloum, bol zabitý.

Don Georges Fattal, direktor saleziánskej komunity spolu s ďalšími dvoma spolupracovníkmi, ktorí organizujú hodiny katechizmu, boli u Jacka doma popriať úprimnú sústrasť. Jackova mam povedala: „Bol ako Dominik Savio, tiež odišiel skoro do neba.“

Keď sa hlavný predstavený dopočul o smutnej a bolestivej správe, vyjadril svoj súcit slovami: „Dôverujeme Pánovi, že tento nový Dominik Savio bude určite zasadený v saleziánskej záhrade. Modlíme sa za jeho drahých rodičov a celú jeho rodinu, aby našla útechu a dar mieru v zničenej krajine Sýria.“

V ten večer sa v oratóriu v Aleppe zúčastnili Jackovi priatelia na modlitbách. Pripomenuli si don Boscovo „Daj mi duše, ostatné si vezmi“ a veria, že Jack je už s ním v nebi. Nezabudli mu vyjadriť vďačnosť za radosť, lásku a čisté srdce, ktoré nepoznalo hriech.

Počas 33 mesiacov vojny v Sýrii už zahynulo 11 tisíc detí – obete krutej a nezmyselnej vojny.