Popolcová streda v HORNOM kostole LIEBFRAUEN

popolecPopolcová streda je toho roku 6. marca 2019. Sv. omša bude v HORNOM kostole LIEBFRAUEN v Zürichu o 20:00. Stretnutie spevokolu je na mieste ½ hodinku pred sv. omšou. Pri tejto sv. omši bude aj tradičné značenie popolom.

Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi, je deň prísneho pôstu. Zdržiavaním sa mäsitého pokrmu v tento deň sú viazaní tí, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Postiť sa (t.j. len raz do sýtosti sa najesť) sú viazaní dospelí od 18. do 60. roku života. Tento pôst sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.