Novým provinciálom saleziánov je don Jozef Ižold

Izold 1

(Bratislava, 8. januára 2014) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku majú nového provinciála. Je ním PhLic. Jozef Ižold SDB. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez ho vymenoval na základe oboznámenia sa s mienkou spolubratov slovenskej provincie a po hlasovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť rokov a môže byť znovu potvrdený.

Don Jozef Ižold oslávi 30. januára 50 rokov, je 13 rokov kňazom. Ako provinciál bude ôsmym v histórii slovenskej provincie a prvým z generácie „ponovembrových“ saleziánov. Do úradu nastúpi v júni, keď skončí svoj šesťročný mandát doterajší provinciál don Karol Maník.

 

Životopis PhLic. Jozefa Ižolda SDB

Jozef Ižold sa narodil 30. januára 1964, v Rybníku nad Hronom, okres Levice. Spomedzi jeho štyroch súrodencov je kňazom aj najstarší brat Daniel, aktuálne rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Jozef Ižold zmaturoval na gymnáziu v Leviciach v roku 1982. Pred i po výkone základnej vojenskej služby pracoval v SES Tlmače, tri roky pracoval aj v Štátnom drevárskom výskumnom ústave v Bratislave ako technik. Pre kňazské povolanie sa rozhodol už na gymnáziu, no pre opätovné neprijatie na vtedy jedinú bohosloveckú fakultu v Bratislave prijal radu istého kňaza vstúpiť k saleziánom. Prípravu na saleziánsky život začal ešte v období komunizmu, do noviciátu však nastúpil už v období slobody, v auguste 1990. Ako 27-ročný zložil 10. augusta 1991 v Poprade svoje prvé rehoľné sľuby. Teologické štúdiá absolvoval v talianskom Turíne, doživotné sľuby zložil 18. augusta 1997 a kňazskú vysviacku prijal 20. januára 2001 v Žiline.

Počas postgraduálnych štúdií sa špecializoval vo filozofii a dosiahol titul licenciát. Od roku 2000 vyučoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, na detašovanom pracovisku v Žiline. Tam bol aj členom formačnej komunity ponoviciátu saleziánov. V rokoch 2005-2008 bol direktorom tejto formačnej komunity, a zároveň bol aj členom provinciálnej rady.

Hlavný predstavený saleziánov vymenoval Jozefa Ižolda 13. júna 2008 za provinciálneho vikára a po troch rokoch bol v tejto úlohe znova potvrdený. Zároveň plnil úlohu provinciálneho delegáta pre formáciu.

V najbližších mesiacoch sa don Ižold zúčastní v Ríme na 27. generálnej kapitule saleziánov.

Doterajší provinciáli saleziánov od vzniku slovenskej saleziánskej provincie roku 1939:

+ Jozef Bokor 1939-1968
+ Andrej Dermek 1968-1981
+ Jozef Kaiser 1981-1993
Ernest Macák 1993-1999
Vladimír Fekete 1999-2005
Štefan Turanský 2005-2008
Karol Maník 2008-2014

Slovenská provincia má aktuálne 212 spolubratov, ktorí pôsobia v 18 mestách Slovenska. Do slovenskej provincie patria aj dve komunity v Rusku a jedna v Azerbajdžane.

Informoval: Rastislav Hamráček SDB