Program púte v Einsiedeln 2.9. 2018

2Milí veriaci, krajania i sympatizanti našej Slovenskej katolíckej misie,

dovoľte mi srdečne vás pozdraviť a pozvať na Slovenskú národnú púť do Einsiedeln. Osobitne sa obraciam na tých z Vás skôr narodených, ktorí môžete spolu s nami prísť poďakovať Bohu a Božej matke Márii za 50. rokov ochrany.

Nakoľko Mons. Haľko má povinnosti na kongregácii pre biskupov a klérus vo Vatikáne, na našej púti ho zastúpi Mons. František Rábek. Sme mu vďační za jeho pružnosť a ochotu.

     Obraciame sa tiež na krajanov s prosbou, aby prispeli ku zvýrazneniu slávnosti aktívnym spevom, modlitbou a oblečením sa do krásnych slovenských krojov. Tešíme sa na spoločnú pútnu slávnosť a hojné duchovné dary, ktorými nás Matka Božia obdarí.

PROGRAM PÚTE – 2. SEPTEMBER 2018: 

10:00      VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA V KAPLNKE NA SPOVEDANIE                                 (VCHOD S NÁPISOM GYMNASIUM)

 

12:10       ZORADENIE PROCESIE KU SLÁVNOSTNÉMU VSTUPU DO BAZILIKY

 

12:30       ZAČIATOK SVÄTEJ OMŠE

 

14:30      PO SV. OMŠI BUDE MOŽNOSŤ SPOLOČNÉHO OBEDU V REŠTAURÁCII DREI KÖNIGE, ASI 5 MIN. CHÔDZE OD BAZILIKY, KTORÁ JE REZERVOVANÁ PRE                                                                                         ÚČASTNÍKOV PÚTE.

 

CELEBRANT PÚTE – EINSIEDELN 2018

        J. E. Mons.    František Rábek
    od 1.3.2003
    vojenský ordinár

 

 

 

1972-1973 kaplán Bošany

1973-1979 kaplán Nitra-Horné mesto

1979-1982 duchovný správca Nitra- Kalvária

1982-1989 správca farnosti Drážovce

1989-1991 správca farnosti Čierne pri Čadci

od roku 1990 generálny vikár

1991 menovaný za titulárneho biskupa Catrensis

 

 

 

PROSBA:

Prosíme všetkých prítomných, aby svoju plnú účasť na púti vyjadrili ochotným zaradením sa do pútnického sprievodu.

Jeho usporiadanie je nasledovné:

1. Kadidlo a kríž

2. Štátny znak

3. Mariánska zástava

4. Deti, mládež a dospelí v krojoch

5. Miništranti, kňazi a diakoni s biskupom

6. Všetci ostatní veriaci

Pristúpenie ku sviatosti pokánia a eucharistie je najkrajším duchovným darom Sedembolestnej Panne Márii a dôkazom živej viery, ktorá je prameňom všetkého požehnania.

Môže sa vám páčiť aj...