Oznamy na 21. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na 21. Nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

V stredu je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

Vo piatok je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 23. nedeľa v období cez rok.

V stredu o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca Talianskej misii pravidelná sv. omša za účasti mladých a po nich malé stretnutie. Všetci sme srdečne pozvaní. Nácvik spevu je ½ hodinu pred sv. omšou.

Vo štvrtok bude športový krúžok.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem ½ hodinu pred sv. Omšou. Sv. omša bude ako obvykle o 20:00 v krypte- Liebfrauen. Po sv. omši bude nasledovať prvopiatková pobožnosť počas ktorej bude možnosť sv. spovedí.

1. Pri modlitebných knižkách nájdete nové číslo Misijného informátora.

2. Pripomínam, že tak ako bolo zvykom, cez púť v nedeľu 7. septembra nebude v krypte slovenská sv. omša. Všetci sme pozvaní do Einsiedelnu na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti Slovenskej púte. Hlavným celebrantom bude otec biskup Viliam Judák. Na púti v Einsiedeln bude aj tradičný sprievod v krojoch. Prosíme, aby ste podporili tento sprievod a zapolili sa do neho. Aby sme do chrámu vstúpili, ako sprievod pútnikov, je potrebné sme sa ešte pred bazilikou zoradili tak krojovanci, ako i ostatní veriaci. Po slávnostnej sv. omši bude i spoločné občerstvenie. Všetci sme srdečne pozvaní v rodinnom kruhu stráviť i obed. Príďme v hojnom počte! Keďže nám dali k dispozícii veľkú sálu (150 osôb), netreba sa hlásiť dopredu, ale je dôležité, aby sme ju naplno využili. Pre deti budú i detské porcie.

Nezabúdajme na duchovný rozmer púte a zavŕšme ju dobrou sv. spoveďou a sv. prijímaním.

3. Dnes na káve bude možnosť si preskúšať kroje. Bližšie info u pána Zelenaya.

4. Deň pred púťou, v sobotu V sobotu 6. Septembra 2014 sa uskutoční PEŠIA PÚŤ DO EINSIEDELNU. Zraz je o 06.20 hod. vo Wollishofen na konečnej zastávke električky č.7. Bližšie info nájdete na letáčikoch pri modlitebných knižkách alebo na www.skmisia.ch

5. Po sv. omši katechumeni vrátia symbol viery + vyznaním viery modlitbou Verím v Boha.

6. Chcel by som vás informovať o viacerých investíciach na SKM počas prázdnin. Možno sa zaujímate, ako sa používajú prostriedky zo zvončeka, preto je dobré, keď viete na čo sa využili. Počas prázdnin sme zakúpili do kancelárie PC, keďže starý deň na to vypovedal (zdroj, softweare). Tiež na základe usmernení a schválení rehoľného predstaveného a biskupa, komunikáciou s misijnou radou sme sme zakúpili služobné auto occasion- viacúčelovú Mazdu. Financovaná bola z väčšej časti asi 2/3 z misijného rozpočtu a čosi menej ako 1/3 z daru-príspevku misionára. Auto je viazané, aby tu zostalo k dispozícii i pri výmene misionára. Bližšie info bude na internete. Vďaka za vašu podporu prostredníctvom milodaru počas sv. omše. Momentálne budeme radi ak pokryjeme náklady do konca roka, pripadne vytvoríme malú rezervu.

7. Milé deti a rodičia. Radi by sme vás pozvali do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. Nácviky bývajú po nedeľnej svätej omši, teda približne od 10:30 do 11:00. Podľa možností detí, prípadne podľa potreby max. do 11:15.

8. Dôležitá je radosť zo spevu, repertoár tvoria detské kresťanské ukazovačky a jednoduché piesne. Budeme radi, ak sa nám spoločne podarí obohatiť niektoré zo svätých omší našim spevom. Dnes je nácvik detského spevokolu. Ostatné dátumy sú na webe.

9. Možnosť sv. spovede po aj po sv. omši.

Môže sa vám páčiť aj...