Oznamy na 21. Nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na 21. Nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefa Calasanz, kňaza.

V stredu je spomienka sv. Moniky.

Vo štvrtok je spomienka sv. Angustína biskupa a učiteľa Cirkvi.

V piatok je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 22. nedeľa v období cez rok.

V stredu o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca Talianskej misii začnú opäť pravidelné sv. omše za účasti mladých a po nich malé stretnutie. Všetci sme srdečne pozvaní.

Vo štvrtok bude športový krúžok.

V sobotu o 15:00 je v Berne snúbenecká náuka- stretnutie s manželským párom.

1. Deti a dospelých, ktorí majú v novom školskom roku záujem o prípravu na krst, ISP, Birmovku, prosím, aby sa do 30. Augusta prihlásili na SKM s vyplnenou prihláškou. Nájdete ju na webe, alebo pri modlitebných knižkách.

2. Pri modlitebných knižkách nájdete nové číslo Misijného informátora.

3. Pripomínam, že tak ako bolo zvykom, cez púť v nedeľu 7. septembra nebude v krypte slovenská sv. omša. Všetci sme pozvaní do Einsiedelnu.

4. Deň pred púťou, v sobotu V sobotu 6. Septembra 2014 sa uskutoční PEŠIA PÚŤ DO EINSIEDELNU. Zraz je o 06.20 hod. vo Wollishofen na konečnej zastávke električky č.7. Bližšie info nájdete na letáčikoch pri modlitebných knižkách alebo na www.skmisia.ch

5. Na púti v Einsiedeln bude aj tradičný sprievod v krojoch. Prosíme, aby ste podporili tento sprievod a zapolili sa do neho. Aby sme do chrámu vstúpili, ako sprievod pútnikov, je potrebné sme sa ešte pred bazilikou zoradili tak krojovanci, ako i ostatní veriaci. Miesta na sedenie je v ichrame isto dosť.

6. Týždeň pred púťou na nedeľnej káve bude možnosť si preskúšať kroje. Bližšie info u pána Zelenaja.

7. Po slávnostnej sv. omši bude i spoločné občerstvenie. Všetci sme srdečne pozvaní v rodinnom kruhu stráviť i obed. Keďže nám dali k dispozícii veľkú sálu (150 osôb), netreba sa hlásiť dopredu, ale je dôležité, aby sme ju naplno využili. Pre deti budú i detské porcie. Preto vás už vopred pozývame k spoločnému stolu.

8. Po sv. omši odovzdáme katechumenom modlitbu Otčenáša.

9. Dnes o 11:00 bude krátke stretnutie Misijnej rady.

rubens_apostel_petrus_grt

Môže sa vám páčiť aj...