Oznamy na 19. Nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na 19. Nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Kláry, panny.

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

Vo štvrtok je spomienka sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka.

V piatok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok.

V sobotu spomienka sv. Štefana Uhorského.

Budúca nedeľa je 20. nedeľa v období cez rok.

V stredu o 20:00 bude v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii sv. omša.

V piatok slovenská sv. omša nebude, pozývam vás na nemeckú do horného kostola o 18:15 Liebfrauen. Je to slávnostná sv. omša z príležitosti patrocínia chrámu.

1. Dnes po svätej omši sa uskutoční opekačku na Zürichbergu. Odchod od kostola bude o 11:00. Bližšie info nájdete na letáčikoch pri modlitebných knižkách.

2. Pri modlitebných knižkách nájdete nové číslo Misijného informátora. Ústrednou témou je Einsiedeln, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2014.

3. Deti a dospelých, ktorí majú v novom školskom roku záujem o prípravu na krst, ISP, Birmovku, prosím, aby sa do 30. Augusta prihlásili na SKM s vyplnenou prihláškou. Nájdete ju na webe, alebo pri modlitebných knižkách.

Môže sa vám páčiť aj...