Na svätodušnú nedeľu sa uskutočnilo milé  stretnutie, kde sme mohli zasýtiť ducha ale aj posilniť “bruchá“ v spoločenstve niekoľkých rodín s ich ratolesťami.  Preto aj touto cestou ďakujeme všetkým ktorí prišli i za všetky dobrotyktorými prispeli na spoločný stôl. …18 dospelých a 16 detí, to je už celkom slušné a je to dôkazom, že napriek tomu, že sme z rôznych kútov, niečo silné nás predsa len spája a máme si čo povedať. Dúfame, že vás neskôr nesužovali nejaké neduhy zo slnečného počasia a horúčav …
Verím, že bude niekedy príležitosť si to opäť zopakovať.
S pozdravom L + S s deťmi.