Oznamy na 16. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na 16. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka sv. Márie Magdalény.

V stredu je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky; patrónky Európy

V piatok je sv. Jakuba, apoštola.

V sobotu je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.

Budúca nedeľa je 17. nedeľa v období cez rok.

1. Deti a dospelých, ktorí majú v novom školskom roku záujem o prípravu na krst, ISP, Birmovku, prosím, aby sa do 30. Augusta prihlásili na SKM s vyplnenou prihláškou. Nájdete ju na webe, alebo pri modlitebných knižkách.

2. Dnes po svätej omši nie je posedenie pri káve, cez prázdniny nebýva.

3. Ďakujem Vám za modlitby počas duchovných cvičení. Tiež Vám prajem pokojný a požehnaný týždeň.