Oznamy na 15. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na 15. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V stredu je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.

Vo štvrtok je spomienka sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 16. nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 nie je. Najbližšia stredajšia sv. omša bude 27. Augusta. V mesiaci júl – august sa vynechávajú aj piatkové stretnutia.

1. Nácvik piesní detí po sv. omši nedbude. Bude až v novom školskom roku.

2. Športový krúžok vo štvrtok cez prázdniny nie je.

3. Deti a dospelých, ktorí majú v novom školskom roku záujem o prípravu na krst, ISP, Birmovku, prosím, aby sa do 30. Augusta prihlásili na SKM s vyplnenou prihláškou. Nájdete ju na webe, alebo pri modlitebných knižkách.

4. Dnes po svätej omši nie je posedenie pri káve, cez prázdniny nebýva.

5. Otec Pavol je ešte niekoľko dní na Slovensku. V prípade pastoračnej potreby sa obráťte na dona Antonína Špačka alebo dona Baga. Ak sa vyskytne naleháva záležitosť, môžete ho kontaktovať na telefónnom čísle na pevnej linke SKM, ktorú má presmerovanú na mobil.