Oznamy na 14. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na 14. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza.

V piatok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna európy.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 15 nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 nie je. Najbližšia stredajšia sv. omša bude 27. augusta. V mesiaci júl – august sa vynechávajú aj piatkové stretnutia.

1. Nácvik piesní detí po sv. omši nedbude. Bude až v novom školskom roku.

2. Vo štvrtkok je posledný športový krúžok pred prázdninami.

3. Deti a dospelých, ktorí majú v novom školskom roku záujem o prípravu na krst, ISP, Birmovku, prosím, aby sa do 30. Augusta prihlásili na SKM s vyplnenou prihláškou. Nájdete ju na webe, alebo pri modlitebných knižkách.

4. Dnes po svätej omši je posedenie pri káve- ako obvykle v pastoračných priestoroch oproti kostolu. Všetci sme srdečne pozvaní.

5. Po sv. omši odchádzam na duchovné cvičenia na Slovenko. Budúcu nedeľu ma zastúpi don Bago. V prípade pastoračnej potreby sa obráťte na dona Antonína Špačka alebo dona Baga. Ak sa vyskytne naleháva záležitosť, môžete mi zatelefonovať na pevnú linku misie, ktorá je presmerovaná na mobil.