Novoročný vinš

Smutným šťastíčko, chorým zdravíčko,

chudobným nikdy hrnce prázdne,

rodičom zas deti šťastné;

slepým svetlo, zamrznutým teplo

a deťom rodičovskú náruč otvorenú vrelo.

Požehnaný a pokojný Boží rok 2014!