ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM OBDOBÍ 2018/2019

V Zürichu sa všetky bohoslužby konajú v Krypte kostola Liebfrauen, Wienbergstrasse 34, Zürich. V ostatných mestách na obvyklých miesta slávenia- kostoloch.

23.12. 2018, nedeľa -4. Adventná nedeľa o 9:30 (Zürich-Krypta)

24.12. 2018, pondelok o 16:00 (Zürich Liebrauen horný kostol)

24.12. 2018, pondelok- Polnočná sv. omša o 22:00 (Zürich-Krypta)

Vianoce

25.12. 2018 utorok – Narodenie Pána, sv. omša o 9:30 (Zürich-Krypta)

25.12. 2018 utorok – Narodenie Pána, sv. omša o 17:30

(Allerheiligen na Neubadstrasse 95, 4054 Basel)

  • – – –

26.12. 2018, streda – Sv. Štefan, sv. omša o 9:30 (Zürich-Krypta)

  • – – –

30.12. 2018, Nedeľa sv. rodiny, sv. omša o 9:30 (Zürich-Krypta)

  • – – –

31.12. 2018, pondelok – Sv. Silvester, sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 19:00 (Zürich-Krypta)

  • – – –

01.01. 2019, utorok – Nový Rok, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, sv. omša o 9:30 (Zürich-Krypta)

  • – – –

    04.01. 2019 – Prvý piatok v mesiaci, adorácia o 18:45 a sv. omša o 19:30 (Zürich- Krypta)

  • – – –

06.01. 2019, nedeľa – Slávnosť Zjavenia Pána, sv. omša o 9:30 (Zürich- Krypta)

  • – – –

06.01. 2018, nedeľa – sv. omša na Slávnosť Zjavenia Pána o 16:30

(Paroisse de Saint-Julien, Rue Virginio Malnati 3,  1217 Meyrin 2, Geneve)

 – – –

12.01. 2019 sobota – vogília Krst Krista Pána, sv. omša o 16:30 – sv. omša o 17:30

(Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern)

Nativity