Oznamy na Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.

Liturgický kalendár:

V stredu je sviatok Návštevy Panny Márie. (Levočská púť)

Vo štvrtok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

V piatok je 1. piatok v mesiaci.

V sobotu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestcov.

Budúca nedeľu je 14. nedeľa v období cez rok.

 

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši je možnosť rozptýlenia a rozhovorov s saleziánskom centre.

Upozorňujem, že je to posledná sv. omša v tomto školskom roku. V mesiaci júl – august sa vynechávajú piatkové stretnutia a sväté omše v stredu! Najbližšia stredajšia sv. omša bude 27. Augusta.

 

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem ½ hodinu pred sv. Omšou. Sv. omša bude o 20:00 výnimočne v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej Misii z dôvodu modlitbového programu v krypre, ktorá je v tom čase obsadená. Po sv. omši bude nasledovať prvopiatková pobožnosť počas ktorej bude možnosť sv. spovedí.

1. Deti a dospelých, ktorí majú v novom školskom roku záujem o prípravu na krst, ISP, Birmovku, prosím, aby sa do 30. Augusta prihlásili na SKM s vyplnenou prihláškou. Nájdete ju na webe, alebo pri modlitebných knižkách.

2. Deti ako obvykle pozývame zostať po sv. omši na posledný nácvik piesní. Nabudúce až v novom školskom roku. (líz.)

3. Vo štvrtkok je športový krúžok.

4. Dnes po svätej omši je posedenie pri káve- ako obvykle v pastoračných priestoroch oproti kostolu. Všetci sme srdečne pozvaní.

5. Dnes po sv. omši bude stretnutie misijnej rady asi o 11:00 v spodnej učebni.