ZH sv. omša vo štvrtok 4.4. NEBUDE

Vzhľadom na moju ešte pretrvávajúcu chorobu sv. omša vo štvrtok 4. apríla v ZH nebude. O nasledujúcich sv. omšiach budem ešte informovať.