BE zmena začiatku bohoslužieb

Vzhľadom na jednostranné rozhodnutie vedenia farnosti Dreifaltigkeit v Berne (Taubenstrasse) budeme sláviť sv. omše počnúc 10. februárom 2024 až o 18-tej hodine, pričom krypta nebude sprístupnená skôr ako o 17:30 hod .