Požehnané sviatky

Všetkým Slovákom a Slovenkám vo Švajčiarsku prajem, aby sviatky Narodenia Pána boli nie históriou, ale aktuálnou udalosťou vašich osobných životov. Radosť, pokoj a žiariaca Detská tvár nech vás sprevádzajú po tieto dni.

V tomto roku si zároveň pripomíname 800 rokov od času, kedy prvý raz sv. František z Assisi zinscenoval živý „Betlehem“ mimo priestoru kostola. S týmto jubileom sa spája aj možnosť získať odpustky pri návšteve niektorého z kostolov františkánskej rodiny a zotrvaniu v modlitbe pri jasličkách (pri dodržaní obvyklých podmienok).