TÝŽDEŇ MISIE: 20. – 28. januára 2024

V dňoch 20. – 28. januára 2024 vás všetkých pozývam k účasti na programe posilnenia a zvnútornenia duchovného života našej misie. Týždeň misie (obdoba ľudových misií na Slovensku) by nám mohla pomôcť prehĺbiť náš vzťah k Bohu cez dar misie. Preto pozývam naozaj všetkých, ktorí môže k osobnej účasti, ktorí nemôžete tak k účasti prostredníctvom online prenosov a komu sa vám nedá ani to, modlitbou na náš spoločný úmysel počas spomínaného týždňa.

Začneme v sobotu 20.1.2024 podvečer (presné časy ešte budú oznámené) privítaním misijného tímu bratov kapucínov a premietaním filmu o živote Pán Ježiša – ako naladenie sa na tému týždňa.

V nedeľu 21.1. by sme sa pri a po sv. omši zamysleli nad povolaním muža a ženy.

V pondelok (počas pracovných dní bude sv. omša vždy o 19:30 na Talianskej misii) by sme hovorili o hriechu, v utorok o spáse, v stredu o obrátení (s pomazaním chorých), vo štvrtok na tému Ježiš – Pán s adoráciou, v piatok o Duchu svätom,.

V sobotu 27.1. by bola predpoludním prednáška pre manželov, o deti bude postarané.

V nedeľu 28. 1. by sme po úvahe na tému „Rast a premena“ zakončili požehnaním misijným krížom. Po sv. omši v ZH by bolo spoločné pohostenie, krátko popoludní zakončíme aj spoločensky koncertom bratov kapucínov.

Prosím, vyhraďte si uvedený týždeň , aby sme sa čím viacerí mohli zúčastniť čo najviac podujatí. Ako vidno z tém, kontinuita programu je cenná pre každého osobne, ak sa zhodneme, že nám ide o vnútorný rast. Verím, že sa k tomu dokážeme i navzájom povzbudiť. Všetky relevantné podujatia budú prenášané online.

Prikladám modlitbu za tento týždeň, prosím nezabúdajte na ňu:

Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad touto misiou zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna.

Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva.

Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu, v našom spoločenstve, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú.

Sedembolestná Matka Vykupiteľa, Hviezda novej evanjelizácie, veď k svojmu Synovi mužov, ženy, mladých a deti tejto misie.

Sv. František oroduj za nás!

Sláva Otcu…