Modlitbová reťaz a pôst za kňazov a nové kňazské povolania – 15.09. – 24.10.2023

Pridaj sa k nám!

Aj v tomto roku pozývame veriacich SKM k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2023. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Za čo sa postiť a modliť?

Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.

Ako sa postiť?

Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu..

Požehnanie

Svoje požehnanie a podporu akcii vyslovili obaja metropoliti Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku – o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a o. arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Prihlásenie

Prihlásiť a zapísať sa môžete do tabuľky, po každej sv. omši v Zürichu príp. na email. adresu: bacovcinova.eva@icloud.com.

Sv. Ján Mária Vianney, patrón kňazov hovorieval: „Kňazstvo je láskou Ježišovho srdca… Dobrý pastier, duchovný pastier podľa Ježišovho srdca, je tým najväčším pokladom, aký môže dobrý Pán darovať farnosti. Je jedným z najvzácnejších darov Božieho milosrdenstva.“


„Pane, daj nám svätých kňazov;
Ty sám ich udržiavaj vo svätosti.
Ó, božský a večný veľkňaz,


nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza všade
a chráni ich pred diablovými pascami a nástrahami,
ktoré sa neustále nastavujú pre duše kňazov.“