ZH: Filmové stretká – The Chosen

Na jarnej duchovnej obnove vo Flüeli-Ranft vznikla myšlienka, aby sme si spoločne pozreli seriál The Chosen. Cieľom projektu The Chosen je sfilmovať evanjeliá vo forme seriálu, ktorý bude pozostávať zo siedmich sérií po osem epizód, pričom doteraz boli dokončené tri série. Dielo je unikátne práve týmto veľkým časovým rozsahom, vďaka čomu sa môže venovať aj detailom, na ktoré iné filmové spracovania evanjelií nemali priestor.

Naše prvé stretnutie, na ktorom si pozrieme prvú epizódu, sa uskutoční v utorok 19. septembra o 18:30 19:30 v pastoračných priestoroch Talianskej katolíckej misie v Zurichu (Feldstrasse 109). Všetci záujemci sú srdečne vítaní.