ZH: opäť stretnutia po nedeľnej sv. omši

Od nedele 20. augusta sa znovu budeme stretávať na agape vo veľkej sále farského centra Liebfrauen v ZH. Stretnutie krajanov, káva a gipfeli nech sú nám dobrým spríjemnením dňa Pána.