Basel – sv. omša k výročiu okupácie Československa

Nedeľa, 20. August 2023, 10.00 h.
Allerheiligenkirche Basel
Slávnostná sv. omša slovensko – švajčiarska

Spomienka na 21, augsut 1968

Pod záštitou JE. Alexandra Micovčina,
veľvyslanca Slovenskej republiky vo Švajčiarsku

Po hudobnej stránke odzneje ako premiéra:
Hans-Martin Linde: Jube Domine, ktorú skladateľ venoval organistovi (Jozef Sopko), za osobnej prítomnosti skladateľa.
Spev: Tizian Kuld.
Na záver: Mikuláš Schneider Trnavský: Maestoso G-Dur pre organ.
Náš slovenský poet Dipl. Ing. Alexander Žemla
prednesie svoje básne jak v slovenčine, tak aj v nemčine.

Apéro riche na nádvorí chrámu