Duchovná obnova pre mladých a mladých duchom

Pozývame všetkých mladých Slovákov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční počas víkendu 2.-4. júna. Budeme tráviť spoločný čas v krásnom Flüeli Ranft, kde načerpáme nové sily a prehĺbime si náš vzťah s Bohom. Je to aj dobrá možnosť spoznať ďalších mladých veriacich ľudí. Tešíme sa na hojnú účasť!

Pre otázky a prihlášku sa môžete obrátiť na Annu Mariu Macejkovú na adrese duchovnaobnova@skmisia.ch.

Cena: 262.- Fr., od piatka večera do nedele poobede 02.-04. júna. Plná penzia.

Miesto: Kloster Bethanien, Flüeli Ranft

Kazateľ: Otec Martin Michalíček