Požehnaný veľkonočný čas

Prajem všetkým radosť z novosti, ktorú nám prinieslo prežité trojdnie. Aby sme sa dokázali tešiť z nového obzoru, ku ktorému nám Kristus otvára pohľad.