Príprava na manželstvo

Predmanželská príprava zameraná na praktické oblasti manželského spolunažívania a vedená párom z Ligy pár páru zo Slovenska bude v tomto roku 1. apríla v čase 9-18 hod v Zürichu v pastoračnom centre Liebfrauenkirche. Ak ešte niektorý pár zvažuje absolvovať takúto prípravu v tomto kalendárnom roku, prosím prihláste sa, nakoľko je to tento rok jediný termín. Tento blok je k absolvovaniu predmanželskej prípravy záväzný.