Duchovná obnova 18.3.23

Duchovná obnova v pôstnom čase sa uskutoční v tomto roku v sobotu 18. marca 2023 v čase 15-20 hod v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu (Weinbergstrasse 34). Úlohu sprievodcu touto obnovou prijal brat Pavol Prihatný, kapucín zo Slovenska. Bude s nami putovať biblickou témou, odrazí sa od žalmu 37 (kto chce, prečítajte si ho vopred).

Záujemcovia, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne, môžu sledovať priamy prenos tu: https://www.youtube.com/watch?v=2IFQ4FaB0G4

V priamom prenose bude aj možnosť klásť otázky prostredníctvojm online chat-u.