Sv. omša Bern 11.3.23

V sobotu 11. marca bude sv. omša v slovenskom jazyku slávená v spoločenskej miestnosti areálu kostola Dreifaltigkeit – úplne vzadu (viď plánik) od 18-tej hodiny. Od 17:30 sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.