ZH – sv. omša v stredu 1.marca NIE JE

Sv. omša v stredu 1. marca v ZH nebude. Na sv. omši sa najbližšie stretneme na prvý piatok v mesiaci.