Popolcová streda – ZH

22. februára začíname obdobie, ktoré má svetsky neblahý nádych, no z pohľadu nášho vnútorného života môže patriť k perlám. Nejde iba o odriekanie, ale predovšetkým o zveľaďovanie nášho vnútra.

V Zürichu bude sv. omša na popolcovú stredu v hornom kostole Liebfrauen o 20-tej hodine.