Katechézy na tému Katechizmus katolíckej cirkvi

V kalendárnom roku nám otec Martin Michalíček priblíži vybrané témy KKC. Prednášky budú podľa možností raz mesačne online (s výnimku prvej katechézy, ktorá bude aj prezenčne v krypte kostola Liebfrauen v ZH). Pripojiť (alebo prísť osobne) sa môžete v piatok 20. januára o 19:30 hod TU

KKC je základný text na poznanie fundamentov našej viery. Hoc asi nestihneme celú knihu, predsa pozývam každého na účasť. Prednáška s diskusiou bude trvať jednu hodinu.