Požehnané sviatky!

Aj keď vždy v dejinách sa hovorilo, že doba, v ktorej žije tá či oná generácia je už podobná koncu sveta, história ide ďalej. Napriek tomu žijeme dobu, ktorá od nás žiada veľa múdrosti a schopnosti čítať znamenia doby.

Do tohto sveta vchádza v týchto dňoch Boh. Nie ako po uši ozbrojený vojak, nie ako bohatý a vplyvný panovník, nie ako skúsený a chýrny právnik, nie ako obratný ideológ,…

Prichádza ako bezbranné Dieťa.

Pochopiť tento paradox sa dá, len ak sa k tomuto Dieťaťu zohneme.

Toto prajem nám všetkým: aby sme sa vedeli zohnúť – nie pod ťarchou, ale zohnúť sa k Dieťaťu. To je vedomé, dobrovoľné a aktívne zohnutie sa k tajomstvu života.

Pokojné, radostné sviatky Narodenia Pána a Boží nový rok!