Detská sv. omša v ZH 24.12. NIE JE

Pripomínam, že detská sv. omša na Štedrý deň v Zürichu nebude. Stretneme sa až na „polnočnej“ o 22:00 hod .