Bohoslužby Vianoce 2022

Sv. omše na 4. adventnú nedeľu a Vianoce:

Zürich:

4. adventná nedeľa 18.12.22 o 9:30 hod – spoločná sv. omša v hornom kostole – rozlúčka s p. farárom Jozefom Karberom, následne v sále rozlúčka so sr. Jaroslavou (kapustnica pre nahlásených)

24.12.22 o 22:00 hod polnočná sv. omša v krypte (detská sv. omša NEBUDE)

25.12.22 o 9:30 hod vianočná sv. omša v krypte Liebfrauen

31.1.22 sv. omša vo Winterthure – česká o 18:15 hod v Marienkapelle pri St. Ulrich – Rosenberg

1.1.23 sv. omša v Herz Jesu Kirche o 19:00 hod – slávi don Antonín

6.1.23 Traja Králi – 19:30 krypta Liebfrauenkirche

Basel:

18.12.22 – 17:30 hod – 4. adventná nedeľa: slávi otec František

25.12.22 vianočná sv. omša 17:30 hod

7:1.1.23 Nový rok – Panny Márie Bohorodičky 17:30 hod

Bern:

26.12.22 – sviatok sv. Štefana 11:00 hod krypta kostola Dreifaltigkeit (nasledujúca sv. omša 14.1.23)

St. Gallen:

18.12.22 – 4. adventná nedeľa, 16:00 hod

Nedeľa 8.1.23 – Krst Krista Pána:

ZH: 9:30

Lausanne. 10:30

Ženeva: 16:30

Všetky termíny nájdete v kalendári na web-stránke misie.