Začína advent – požehnanie adventných vencov

Začíname nový cirkevný rok a budeme sa pripravovať na príchod Spasiteľa. Dobrou tradíciou je zažínať každý adventný týždeň ´jednu sviecu na adventnom venci a tak sa pripravovať na príchod svetla do našich vzťahov. Adventné vence požehnám počas bohoslužieb na prvú adventnú nedeľu v Berne v sobotu 26.11. a v nedeľu 27.11. v Zürichu a v Ženeve.