Pozvánka na púť do Reichenau- 30. júna 2018 o 17:00

Reichenau

Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich

T/F: 044 241 50 22

www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch

 Vás pozýva na ….

 

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV
 do najstaršieho kostola ostrova Reichenau
„Münster St. Maria und Markus“

 

v sobotu 30. júna 2016 o 17:00 hod

 

Adresa fary a kostola:

Münsterplatz 4, DE- 78479 Reichenau – Mittelzell

Po svätej omši je možnosť stretnúť sa na občerstvení, alebo večeri v priľahlej reštaurácii: Zum alten Mesmer, Burgstrasse 9, Reichenau.

Môže sa vám páčiť aj...