Pohreb a sv. omša za pána Zelenaya

Pohrebné obrady pána Aristida Zelenaya sa konajú v stredu 2.11.2022 na cintoríne Rosenberg vo Winterthure o 13:30 hod . Sv. omša bude v nedeľu 6.11.2022 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu o 9:30 hod (ako zvyčajne nedeľná sv. omša) . Po sv. omši sa stretneme vo farskej sále na Apero.