Sv. omše v septembri už v neprázdninovom móde

Od začiatku septembra začína – s malými úpravami kvôli púti v Einsiedeln (táto sa koná 11.9. – viď starší oznam na webstránke misie) – normálny rozpis bohoslužieb. V piatok 2. 9. je prvopiatková sv. omša v ZH a začínajú aj sv. omše v stredu v kostole Don Bosco. V Berne je sv. omša z 10.9. presunutá na 3.9. a v Bazileji bude sv. omša ako zvyčajne prvú nedeľu v mesiaci, teda 4.9. 2022.