Prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovanie

V rámci našich možností sa snažíme pripraviť deti na prijatie Eucharistie a sviatosť birmovania. Nie vždy to vieme zabezpečiť vo všetkých mestách, no napriek tomu prosím rodičov, aby najneskôr do konca týždňa (3.9.2022) poslali prihlášku, pokiaľ zvažujú takúto prípravu pre svoje deti v tomto školskom roku. Prihlášku nájdete v záložkách pod heslom Sviatostný život. Pripomínam, že k žiadosti je treba (hoc aj dodatočne) pripojiť krstný list dieťaťa.