Ženeva – 29. máj – sv. omša

V nedeľu 29. mája bude výnimočne sv. omša v Ženeve. Stretneme sa v obvyklom čase – 16:30 hod . Pred sv. omšou bude nácvik na prvé sv. prijímanie a spovedanie detí, prípadne ich rodičov.