Pani prezidentka navštívila krajanov na misii

V piatok 20. mája poctila krajanov na Slovenskej katolíckej misii svojou návštevou pani prezidentka Zuzana Čaputová. V spolupráci Veľvyslanectva SR, miestnej farnosti a SKM sa zorganizovalo milé stretnutie, pri ktorom pani prezidentka celkom neformálne ostala v rozhovore s prítomnými.

Pred vchodom pastoračného centra pani prezidentku privítal misionár spolu s miestnym farárom v kostole Liebfrauen v Zürichu Josefom Karberom. Po príchode a privítaní veľvyslancom pánom Alexandrom Micovčinom sa krátko a spontánne prihovorila pani prezidentka. Moderátor Milan Pšenko potom udelil slovo dvom rečníkom, Márii Wimmerovej, ktorá predstavila SKM a misionárovi, ktorý v príhovore poďakoval misionárom od založenia misie za ich prácu pre krajanov vo Švajčiarsku. Po hudobnej vložke Broni a Máriusa Šajgalíkovcov pani prezidentka odovzdala ďakovné listy trom členom našej misie za ich aktívnu činnosť: Daliborovi Kálnovi, Jozefovi Sopkovi a Aristidovi Zelenayovi. Následne sa stretla s prítomnými v osobných rozhovoroch. Po záverečnej fotografii sa pani prezidentka odobrala do Ženevy. Žiaľ na prehliadku kostola Liebfrauen, jedného z najstarších zürišských katolíckych kostolov po reformácii, už pre časovú tieseň neostal čas. Pani prezidentke prajem veľa múdrosti pre jej pôsobenie ako hlavy štátu.

Na ďalšie fotografie čakáme, po ich získaní si ich tu nájdete.