Tradičná púť Mariastein + fotky

V nedeľu 15. mája sa Slováci z rôznych kantónov stretli na 52. púti v Mariastein. Hlavný celebrant bol dominikán Inocent Szaniszló. Koncelebrovali p. Ludwig Ziegerer z kláštora Mariastein, český misionár Antonín Špaček a slovenský misionár. V homílii sa nám prihovoril aj Ludwig Ziegerer. Sv. omšu obohatili spevom a hudbou organista p.Sopko, spevák p. Ocsitý, huslista p. Buga, speváci z Zürichu, organista z Bernu Dalibor Kálna. Na púti bol účastný aj pán veľvyslanec Alexander Micovčin. Po púti bola možnosť stretnúť sa pri spoločnom obede v neďalekej reštaurácii, či posedieť v záhrade neďalekého hotela. Pani Andrea sa na záver sv. omše rozlúčila v mene Slovákov s donom Antonínom, ktorý koncom kalendárneho roka zavŕši svoje pôsobenie vo Švajčiarsku.

Všetky fotky spolu na stiahnutie:
put-Mariastein-2022.zip