22. máj – Ženeva – sv. omša

Sv. omša v Ženeve sa kvôli sláveniu prvého Sv. prijímania v Zürichu začne až o 17:15 hod .