Oznamy na piatu veľkonočnú nedeľu.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár:

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Bernardína Sienského.

Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Rity z Kassie, rehoľníčky.

Budúca nedeľa je piata veľkonočná nedeľa.

Nasledujúce tri dni nastávajúceho týždňa sú prosebné dni. V tieto dni sme pozvaní pripojiť sa k modlitbe za úrodu. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou.

1. Teším sa ako mi deti ukážu ich knižky, ako pokročili v májovej pobožnosti.

2. Vo štvrtkok je športový krúžok.

3. Piatkové stretko bude ako obvykle na Talianskej misii v piatok o 20:00. Stretko animuje Ľudka.

4. Dnes po svätej omši nie je posedenie pri káve ako obvykle, ale sme pozvaní pridať sa na kávu ku Švajčiarom vo vestibule v pastoračných priestoroch oproti kostolu.

5. Ďakujem Vám za účasť na púti v Mariastien.

6. Poďakovanie rodičom, katechétke a deťom 1. SP.