Hromnice

Alebo sviatok Obetovania Pána (zároveň sviatok Bohu zasvätených osôb), slávnosť svetla či slávnosť stretnutia sv. rodiny so staručkým Simeonom. To všetko ukrýva v sebe spomínaný sviatok. Nadväzujúc na židovský sviatok svetiel (Chanuka) v spojení s predkresťanským očakávaním jari (Hromnice) sa stretá v tento deň niekoľko tradícií. A s kresťanským obsahom spomenutým vyššie, si v stredu 2. 2. o 20-tej hodine na Talianskej misii v Zürichu pripomenieme, ako Panna Mária a sv. Jozef prinášajú dieťa Ježiša do chrámu, aby ho zasvätili Pánovi. Svetlo sveta prichádza do chrámu, aby ho obnovil, Simeon vyriekne svoje proroctvo, tým sa starý svet stretáva s novým.

V tento deň posvätíme hromničké sviečky (prosím prineste si ich) a po sv. omši udelíme aj svätoblažejské požehnanie (spomienka na sv. Blažeja je 3.2.) .