Nech Pán žehná rok 2022

Všetkým Vám prajem do roku 2022 veľa čistej radosti, hlboký pokoj, zdravie, a dar prijať aj kríže, ktorým sa nevieme vyhnúť.