Bratislavský chlapčenský zbor v Berne

Adventný koncert zboru 29.11.2021. Bližšie informácie pod INÉ.