Bývalý misionár odišiel k Otcovi

V sobotu večer odišiel k Otcovi bývalý misionár Slovákov vo Švajčiarsku don Luigi Ondrejka. Pôsobil 17 rokov hlavne v kantóne Basel. Nech ho nebeský Otec prijme do svojho náručia.

Odpočinutie večné…