Slovenka bola ustanovená za pastorálnu asistentku

Počas slávnostnej sv. omše v sobotu 25.9. v kostole Maria Krönung v Zürichu bolo do služby ustanovených 9 pastorálnych asistentov pre biskupstvo Chur. Medzi nimi aj Slovenska Beáta Gažová pre farnosť Ingenbohl-Brunnen.