Nedeľa migrantov Zürich a Basel

Tretia septembrová nedeľa je podľa vôle pápeža Františka venovaná migrantom. Túto výzvu nasledovali mnohé švajčiarske farnosti. V Zürichu sa konala spoločná sv. omša pre celé mesto so zástupcami jednotlivých misií, ktorých je na území tejto aglomerácie 23. Slávnosti predsedal biskup z Chur-u Jozef-Maria. Obdobne sa konala aj slávnosť v Bazileji, v kostole Allerheiligen, ktorej predsedal miestny správca farnosti Stefan Kemmler. Na oboch slávnostiach sa zúčastnili veriaci z našej misie a aj boli aktívne zapojení do priebehu.