Modlitby za kňazov 15.9. -24.10.

Aj v tomto roku sa môžeme pridať k modlitbám za kňazov.

Nedostatok kňazov nie je problém niekoho, Cirkvi, susedov, je to náš problém. My vytvárame atmosféru, či kňazov chceme, alebo nie. Svet to nebude robiť. Dobroprajné prostredie ku kňazskému stavu umožňuje Bohu, aby povolal do svojej vinice. Tak, ako Ježiš v domovine nemohol urobiť veľa zázrakov pre neveru svojich rodákov, tak ani v prostredí, ktoré nie je prajné kňazskému stavu, nevzídu nové povolania. Môžeme svojou trochou k tomu prispieť. Pridáte sa?

ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ?

Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.

AKO SA POSTIŤ?

Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu.

PROSBA KŇAZOM

Spoločenstvo Modlitby za kňazov prosí aj samotných kňazov, aby sa k pôstu pripojili a odslúžili na tento úmysel sväté omše.

PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa môžete cez mail: bacovcinova@centrum.sk

Prečo je potrebné sa zapisovať ?

Zapisovanie do reťaze modlitieb a pôstu je potrebné kvôli osobnému záväzku, ale tiež preto, aby sme mali prehľad o tom, či sú všetky dni obsadené.  Ďalším dôvodom je spätná väzba pre veriacich.